چرم طبیعی را از چرم مصنوعی تشخیص دهیم

لوگو چرم

 

· سعی کنید چرم را از فروشگاه های معتبر خریداری کنید .محصولات اصیل چرم دارای شناسنامه و ضمانت نامه معتبر بوده و اکثرا سریال دار هستند.

· محصولات چرمی هیچ گاه ارزان قیمت نیستند پس اگر احساس کردید به نسبت نرخ ارزانی دارد مطمئن باشید چرم مصنوعی ست و عمر زیادی نخواهد داشت!

· چرم را با بو کشیدن نیز می توان تشخیص داد.چرم طبیعی بوی مختص به خودش را دارد.

·  وقتی به قسمت های مختلف چرم طبیعی دست بزنید چرم یکدست نیست .بعضی جاها نازک است و بعضی جاها ضخیم است  چون قسمت های مختلف پوست حیوانات ضخامت های متفاوتی دارند. در حالی که چرم مصنوعی چون با دستگاه درست می شود کاملا حالت یکدست دارد.

· قسمت پشت چرم طبیعی دارای پرزهایی محکم و غیر یکنواخت است که به سختی کنده و جدا میشوند.پشت چرم مصنوعی حالتی پارچه مانند داشته و  مشبک هستند البته بایددر نظر گرفت در اسپانیا و فرانسه چرم بز را با استفاده از نوعی پارچه محکم و قوامدارتر میکنند.

· خلل و فرجهای چرم طبیعی از الگوی خاصی پیروی نمیکنند ولی چرم مصنوعی کاملا یکنواخت بوده و طرح روی آن دارای الگویی تکراری است که با مشاهده دقیق می توان آن را تشخیص داد.

·  وقتی چرم طبیعی را زیر نور بگیرید به طور یکدست نور را منعکس نمی کند و بعضی جاهای چرم مات و بعضی جاها براق به نظر می رسد.

· با دست کشیدن بر روی چرم طبیعی گرمی آنرا حس میکنیم و این راهی برای کسانیست که از حس لامسه قویی برخوردارند.

· در حین سوختن چرم بویی شبیه سوختن مو از خود متصاعد میکند و بدون شعله است ولی بوی چرم مصنوعی کاملا معلوم و سوختن آن با شعله آتش همراه است.