استراتژی مشتریان

نوشته شده در نوشته شده در سرویس ما

مشتریان ما بر اساس ضرب المثل انگلیسی ” آنقدر پول دار نیستیم تا جنس ارزان بخریم” عمل می کنند . مقتصدان می دانند که خرید محصول با کیفیت سرمایه گذاری است نه هزینه !